Sammanträden

Kommunstyrelsen
Tisdagen 15 maj 2018, klockan 10:00, Åsasalen, Kommunhuset

Kommunfullmäktige, del 1
Kallelse del 2
Måndag 25 juni 2018, klockan 16:00, Kommunhuset

Miljö- och byggnadsnämnden

Måndag 11 juni 2018 klockan 10:00, Åsasalen, Kommunhuset

Socialnämnden
Torsdag 22 mars 2018 - Inställt

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 13 juni 2018 klockan 11:00, Vandrarhemmet Strömsnäsbruk


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Kommunfullm. (webbradio)

 

Budgetunderlag för 2017

Den 9-11/3 åker kommunens centrala ledningsgrupp till Ästad Vingård , som ligger öster om Varberg, för att gemensamt arbeta fram ett budgetunderlag för politiken att besluta om.
Deltagare är; kommunchef Svante Melander, kanslichef Margareta Larsson, ekonomichef Annika Borling, personalchef Göran Elgmark, teknisk chef Lennart Hägelmark, socialchef Johan Rutgersmark, den tillträdande utbildnings- och kulturchefen Lars-Ola Olsson samt näringslivschef Bengt Göran Söderlind.

Tillsynslagen

Nu har vi passerat 1 mars och då är det andra föreskrifter när det kommer till de fyrbenta. Vi antar att alla respekterar detta för allas trivsel.

Enligt lag 2006/07:126 16 §

Flyktingmottagning Markaryds kommun

2016-03-11  De sista asylsökande flyttades ut från Hagaskolan.
Därmed stängs verksamheten och det fortsatta planeringsarbetet för utvecklingen av kvarteret Folksskolan återupptas.

2016-02-17
Under dagen flyttade Migrationsverket ytterligare 4 personer från evakueringsboendet på Hagaskolan varför det nu är 12 personer kvarboende.

2016-01-28
Under 2015 flyttade sammanlagt 210 flyktingar till eget boende i Markaryds kommun vidare anvisades och mottogs 15 flyktingar med uppehållstillstånd, och under samma tidsperiod flyttade dessutom 43 ensamkommande flyktingbarn till Markaryd och Strömsnäsbruk.
Slutligen kan rapporteras att det nu bor sammanlagt 53 personer i evakueringsboendet på Hagaskolan i Markaryd.

Solhäll öppnas för ensamkommande flyktingbarn

Tisdagen den 22/12 öppnades Solhäll för ensamkommande flyktingbarn.

Sammanlagt flyttar 8 ungdomar in i huset. I mitten av januari kommer resterande och sammanlagt kan 32 personer inrymmas.

Evakueringsboendet på Hagaskolan
Lördagen den 21 november öppnades Hagaskolan som evakueringsboende för 35 asylsökande. Fördelningen på de som av Migrationsverket sändes till Markaryd var 4 kvinnor och 31 män. Inga barn fanns med i transporten.

Torsdagen den 3 december kom ytterligare 25 flyktingar, fördelade på 6 barnfamiljer. Därmed har Markaryds kommun mottagit det antal flyktingar som avtalats till evakueringsboendet och därmed kan ej fler tas emot, om inte omflyttning sker.

Du som söker arbete inom förskola eller skola

Klicka här för att komma till Markaryd kommuns skolwebb och få mer information om hur du går tillväga för att arbeta i någon av våra trevliga verksamheter.

Brukarna i Markaryds äldreomsorg är de nöjdaste i landet

I Markaryd är brukarna nöjda med äldreomsorgen. Resultatet kommer från socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen och visar att 99% är nöjda med sin hemtjänst och är det bästa resultatet i landet. När det gäller särskilda boende så hamnar kommunen på 14 plats med resultatet 92% i brukarnöjdhet.

Småföretagstaxa

Fåmansföretag har möjlighet att lämna mindre mängder sorterat återvinningsbart verksamhetsavfall mot uppvisande om erlagd årsavgift.

Länk till information om småföretagstaxa

Sök stipendie eller bidrag

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna.

Årets företagare utsedda

Igår, onsdag delade Företagarna i Markaryds kommun ut priset ”Årets Företagare”. Priset gick till Inge Andersson och Per Björkheim från Anderssons Grus AB i Traryd.
”Årets Rookie” delades ut Till Anneli och Joachim Back på Markaryds Bowling, vars verksamhet har utvecklats på ett enastående sätt.

Fel vid utskick av E-faktura och E-postfaktura

Alla kunder som har E-faktura och E-postfaktura från Markaryds kommun har vid detta utskick fått pappersfaktura.
Den fakturan måste tyvärr betalas manuellt.
Autogiro drages som vanligt.
Felet kommer att rättas till nästa utskick.
Vi beklagar att detta medför mer arbete för Er.

Andra språk/Other Languages

Jobb i Markaryd


Här visas lediga tjänster inom Markaryds kommun. Klicka på bilden för att läsa mer.

Lämna din synpunkt


 

Besök oss på Facebook