Sammanträden

Kommunstyrelsen
Tisdagen 11 september 2018, klockan 13:30, Åsasalen, Kommunhuset

Kommunfullmäktige
Del 1
sid 1-53
Del 2
sid 54-106
Del 3
sid 107-183
Måndag 24 september 2018, klockan 19:00, Kommunhuset

Miljö- och byggnadsnämnden

Måndag 10 september 2018 klockan 13:00, Åsasalen, Kommunhuset

Socialnämnden
Torsdag 20 september 2018 - 13:30, Åsasalen, Kommunhuset

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 15 augusti 2018 klockan 13:00, Kommunhuset Sånnasalen


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Kommunfullm. (webbradio)

 

Vill du bli fadder/språkvän?

Många som är nya i landet saknar kontakter med svensktalande personer, men vill gärna ha det. 


Vill du bli den kontakten?
Att vara fadder bygger på ett ömsesidigt utbyte mellan individer och/eller familjer där du som fadder kan bidra till att nyanlända får möjligheten att öva på att tala svenska, lära känna den lokala orten, och få ett större kontaktnät. Samtidigt får du som svensktalande fadder nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer.

Information om pågående fiberutbyggnad

Som säkert alla vet, pågår ett väldigt stort projekt i våra tätorter med fiberutbyggnad.

Ett så stort projekt kan inte gå omärkt förbi då det är mycket folk, maskiner och schakter som sker i våra gator och trottoarer. Från det att schakt påbörjas till återställning av t ex asfalt sker, kommer det att gå ett antal veckor. Tyvärr helt oundvikligt. Dock gör entreprenörerna Akea och Peab sitt yttersta för att detta ska ske så snart som möjligt och att våra gator, trottoarer och grönytor åter igen ska bli återställda, återlagade och ”städade” utan att göra avkall på lagar, regler och säkerhet.

Akea som är totalentreprenör för Telias fiberutbyggnad schaktar för fullt och är i skrivande stund nästan helt klara med schakten i Traryd. Tomtschakterna pågår och är också snart klara. Fiberblåsningen/fiberskarvningen är påbörjad och man räknar med att påbörja installationen fr.o.m. v. 16. Tid med kund bokas upp av Akea/Cablequick. Peab påbörjar återställningsarbetena v. 14.

va/gatuenheten byter vattenledningar

VA/Gatuenheten byter vattenledningar i och med renoveringen av stationshuset i Markaryd.
Vattenledningar byts från toaletten till stationshuset och kommer påverka östra sidan av busshållplatsen.

Sopning av gator

Sandupptagningen pågår nu för fullt. Vi har startat i norra delen i år. Vi är igång i Traryd och fortsätter sen i Strömsnäsbruk. Vi går sen vidare med södra delen, Markaryds, Råstorps och Timsfors tätorter. Vi är fullt medvetna om att det är extra mycket sand och grus i år i och med bredbandsförläggningen. Detta gör att det kommer att ta lite längre tid samt att vi får sopa flera gånger.
 

Trygghetsvandring i Strömsnäsbruk 16 mars 2016

Den 16 mars genomfördes en trygghetsvandring i Strömsnäsbruk tillsammans med politiker, tjänstemän och andra verksamma personer inom Markaryds kommun.

Trygghetsvandringar görs för att få veta vad medborgare som bor och/eller verkar i Markaryds kommun har för uppfattning om hur den yttre miljön kan göras tryggare.

En av synpunkterna som kom fram var att det är för mörkt i parken bakom Folkets hus, en annan var att det nya parken har blivit mycket fin.

Budgetunderlag för 2017

Den 9-11/3 åker kommunens centrala ledningsgrupp till Ästad Vingård , som ligger öster om Varberg, för att gemensamt arbeta fram ett budgetunderlag för politiken att besluta om.
Deltagare är; kommunchef Svante Melander, kanslichef Margareta Larsson, ekonomichef Annika Borling, personalchef Göran Elgmark, teknisk chef Lennart Hägelmark, socialchef Johan Rutgersmark, den tillträdande utbildnings- och kulturchefen Lars-Ola Olsson samt näringslivschef Bengt Göran Söderlind.

Tillsynslagen

Nu har vi passerat 1 mars och då är det andra föreskrifter när det kommer till de fyrbenta. Vi antar att alla respekterar detta för allas trivsel.

Enligt lag 2006/07:126 16 §

Flyktingmottagning Markaryds kommun

2016-03-11  De sista asylsökande flyttades ut från Hagaskolan.
Därmed stängs verksamheten och det fortsatta planeringsarbetet för utvecklingen av kvarteret Folksskolan återupptas.

2016-02-17
Under dagen flyttade Migrationsverket ytterligare 4 personer från evakueringsboendet på Hagaskolan varför det nu är 12 personer kvarboende.

2016-01-28
Under 2015 flyttade sammanlagt 210 flyktingar till eget boende i Markaryds kommun vidare anvisades och mottogs 15 flyktingar med uppehållstillstånd, och under samma tidsperiod flyttade dessutom 43 ensamkommande flyktingbarn till Markaryd och Strömsnäsbruk.
Slutligen kan rapporteras att det nu bor sammanlagt 53 personer i evakueringsboendet på Hagaskolan i Markaryd.

Solhäll öppnas för ensamkommande flyktingbarn

Tisdagen den 22/12 öppnades Solhäll för ensamkommande flyktingbarn.

Sammanlagt flyttar 8 ungdomar in i huset. I mitten av januari kommer resterande och sammanlagt kan 32 personer inrymmas.

Evakueringsboendet på Hagaskolan
Lördagen den 21 november öppnades Hagaskolan som evakueringsboende för 35 asylsökande. Fördelningen på de som av Migrationsverket sändes till Markaryd var 4 kvinnor och 31 män. Inga barn fanns med i transporten.

Torsdagen den 3 december kom ytterligare 25 flyktingar, fördelade på 6 barnfamiljer. Därmed har Markaryds kommun mottagit det antal flyktingar som avtalats till evakueringsboendet och därmed kan ej fler tas emot, om inte omflyttning sker.

Du som söker arbete inom förskola eller skola

Klicka här för att komma till Markaryd kommuns skolwebb och få mer information om hur du går tillväga för att arbeta i någon av våra trevliga verksamheter.

Andra språk/Other Languages

Fixarmaja

För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med enklare sysslor i hemmet.

Jobb i Markaryd


Här visas lediga tjänster inom Markaryds kommun. Klicka på bilden för att läsa mer.

Lämna din synpunkt


 

Besök oss på Facebook