Sammanträden

Kommunstyrelsen
Tisdagen 16 oktober 2018, klockan 13:30, Nobel Mot nya höjder, Hannabadsvägen 1

Kommunfullmäktige
Måndag 15 oktober 2018, klockan 19:00, Kommunhuset
Inlogg för politiker i Strasys

Miljö- och byggnadsnämnden

Onsdag 17 oktober 2018 klockan 13:00, Tånneryd, Gräddhyllan

Socialnämnden
Torsdag 20 september 2018 - 13:30, Åsasalen, Kommunhuset

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 17 oktober 2018 klockan 09:00, Gräddhyllans Lantcafé


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Kommunfullm. (webbradio)

 

Avgiftsfri färdtjänst för skolungdomar

Under sommarlovet genomförs i Kronoberg, med hjälp av statliga medel, en satsning som innebär att ungdomar kan resa utan avgift med kollektivtrafiken. Regionstyrelsen fattade beslut i ärendet den 17 april 2018.

Erbjudandet riktar sig till elever som lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Erbjudandet ska även rikta sig till elever i specialskolan som lämnar årskurs 10.

Vill du bli röstmottagare?

Den 9 september hålls allmänna val i Sverige. Är du intresserad av att göra en samhällsinsats och jobba som röstmottagare under förtidsröstningen? Nu söker vi röstmottagare inför valet 2018.

Allmänna val i Sverige

Ingen inlämning av vattenprover vecka. 23

På grund av helgdag går det inte att lämna in vattenprover från egen brunn nästa vecka. Välkomna med era vattenprover igen v. 24.

Bättre psykisk hälsa hos äldre

Frv. Undersköterska Ann-Marie Axelsson, undersköterska Ulrika L Pettersson, psykiatrisjuksköterska Jennie Kumpula, undersköterska Bodil Werner och äldrepedagog Micha Johansson.

Nu genomför Markaryds kommun ett projekt med syfte att förbättra den psykiska hälsan hos äldre.

Sopning av gator

Just nu pågår sandupptagningen för fullt.
I år har vi startat i södra delen, och är igång i Markaryd och fortsätter sen i Råstorps och Timsfors tätorter. Därefter sopar vi norra delen av kommunen i Traryd och Strömsnäsbruk tätorter.

Markaryds kommun återigen i topplacering i Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet

Under tisdagen presenterade Svenskt Näringsliv den årliga enkätundersökningen om det lokala företagsklimatet. Resultatet visade att Markaryds kommun hamnade i Sverigetoppen inom flera områden samt bäst resultat i Sverige i frågan Skolans attityder.

Strömsnässkolan startar SkolIF

Strömsnäskolan har startat en skolidrottsförening (Skol-IF). Skol-IF är barn och ungas egen förening där alla elever ska ges möjlighet att idrotta på sina egna villkor i anslutning till skoldagen.  Skol-IF består av nio elever från årskurs 6-8 som bildar en styrelse tillsammans med Johan Göransson, Admira Imocanin och Therése Ullström

Kulturskolans utveckling

Under 2017 utvecklades Kulturskolan i Markaryds kommun från att tidigare varit en musikskola kunde man nu erbjuda kurser i filmskapande och dans.

Åk 3 på Ekonomiprogrammet vann lilla finalen i Juridik-SM

Igår vann årskurs 3 på Ekonomiprogrammet, KCM, lilla finalen i Juridik-SM i Stockholm. Det var en helt enig tävlingsjury som utsåg laget till segrare. De tyckte framförallt att säkerheten under korsförhören var bra samt en utmärkt slutplädering fällde avgörandet.

Andra språk/Other Languages

Fixarmaja

För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med enklare sysslor i hemmet.

Jobb i Markaryd


Här visas lediga tjänster inom Markaryds kommun. Klicka på bilden för att läsa mer.

Lämna din synpunkt


 

Besök oss på Facebook