Altan

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Behövs bygglov för altan?

Tillhörande Huvudmeny: 
miljö

När behöver jag bygglov?
Du behöver bygglov när Du ska:
-uppföra byggnad och göra tillbyggnad
-ta i anspråk byggnader helt eller delvis för väsenligt annat ändamål
-inreda ytterligare bostad eller lokal
-utföra nöjespark, djurpark, idrottsplats, skidbacke, campingplats, skjutbana,
-småbåtshamn, friluftsbad, motorbana, golfbana, begravningsplats, tunnel och bergrum
-inrätta cisterner
-uppföra radio- eller telemast och vindkraftverk

Andra språk/Other Languages