Anmälan

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Anmälan


Skall enligt Plan- och bygglagen göras mist 3 veckor innan arbetena påbörjas, men tiden kan ofta kortas så att arbetena kan påbörjas så snart bekräftelse av bygganmälan erhållits. I fall då även bygglov krävs är det också ofta möjligt att korta ner tiden så att anmälan  kan göras samtidigt som bygglov söks.

Anmälan skall bl a göras då arbetena avser:

Försäljning av folköl eller tobak

Folkölsförsäljning
Du som i affärsverksamhet ska sälja folköl till allmänheten ska anmäla detta till socialförvaltningen senast när försäljningen börjar. Du gör det i den kommun där försäljningen sker.
Anmälan om  försäljning av folköl, klass 2

Andra språk/Other Languages