Arbete

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Daglig Verksamhet

Daglig verksamhet kan du få som insats enligt LSS-lagen.
Syftet med daglig verksamhet är att man ska ha en meningsfull
sysselsättning/ett arbete att gå till.

Har du en utvecklingsstörning har du daglig verksamhet vid Klinten

Har du fått en hjärnskada i vuxen ålder har du din dagliga verksamhet vid Steget.

Café TRE M drivs som intraprenad sedan 2010.

Andra språk/Other Languages