Asfaltering

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Asfaltering återställning fibergrävning

Asfaltering kommer ske under vecka 27 och 28 på övergrävningar på de större och mer trafikerade vägarna samt genomfarter i hela kommunen.

Asfaltsläggarna har semester v 29-31 och återupptar arbetet igen v32.
Vi hoppas på att detta minimerar störningarna i vägnätet som schakterna orsakat inför sommaren.

Andra språk/Other Languages