Asyl

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Vem är ansvarig för asylmottagning?

Ansvarsområden och uppgifter som riktas till asylsökande, det vill säga personer som söker uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, regleras av Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med fler. I huvudsak är det Migrationsverket som ansvarar för asylsökande.

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

• Boende till asylsökande som inte väljer eget boende
• Ekonomiskt bistånd, dagbidrag

Andra språk/Other Languages