Avfallstaxa

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Renhållningstaxa

Småföretagstaxa

Fåmansföretag har möjlighet att lämna mindre mängder sorterat återvinningsbart verksamhetsavfall mot uppvisande om erlagd årsavgift.

Länk till information om småföretagstaxa

Soptömning

Andra språk/Other Languages