Avlopp

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Anmälan


Skall enligt Plan- och bygglagen göras mist 3 veckor innan arbetena påbörjas, men tiden kan ofta kortas så att arbetena kan påbörjas så snart bekräftelse av bygganmälan erhållits. I fall då även bygglov krävs är det också ofta möjligt att korta ner tiden så att anmälan  kan göras samtidigt som bygglov söks.

Anmälan skall bl a göras då arbetena avser:

Vatten och Avlopp

Vattenmätare 

VA verket har börjat installera en ny modell av vattenmätare.

Det är en modell som fjäravläses vilket innebär att fastighetsägarna inte behöver tänka på att läsa av vattenmätaren.
Va-verket installera en ny mätare vart tionde år, det vill säga att vid nästa ordinarie byte kommer den nya modellen att installeras.
 

Vatten och Avlopp

VA avgifter för hushåll och industrier är fastställd utifrån en taxa som antagits och beslutats av kommunfullmäktige. Taxan ses över i budgetberedningen och beslutas varje höst inför kommande år.

Vatten och avlopp

VA-verket står för drift och underhåll av kommunens VA-anläggningar

Organisationen omfattar 3 vattenverk, 3 avloppsreningsverk, 21 större pumpstationer
samt några små samnt vattenmätare och ledningsnät ingår

Andra språk/Other Languages