B-anläggningar

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Miljötillsyn

Miljö- och byggenheten har tillsyn över tillståndspliktiga B-anläggningar och anmälningspliktiga verksamheter, så kallade C-anläggningar samt övriga mindre anläggningar som bedöms kunna påverka miljö eller hälsa negativt, U-anläggningar.

Andra språk/Other Languages