Befolkningsstatistik

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Befolkningsstatistik

statistik som behandlar en befolknings sammansättning, fördelning och förändringar. Genom 1686 års kyrkolag blev folkbokföring obligatorisk i alla församlingar i Sverige och Finland. Sedan 1860 sammanställer Statistiska centralbyrån årligen uppgifter om invånarantal, födda, döda och in- och utflyttade. Sedan dess har också folkräkningar genomförts i vårt land, fram till 1930 vart tionde år och därefter vart femte, med undantag av 1955.

Andra språk/Other Languages