Boverket

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Bygglov - så fungerar det

När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos kommunens miljö-och byggnadsnämnd. Vid vissa andra ändringar och ombyggnader måste du också söka bygglov eller göra en anmälan. Gällande anmälan måste detta göras vid exempelvis installation av eldstad. Läs mer om detta under fliken Anmälan. Du behöver också ansökan om rivningslov eller marklov när du till exempel ska riva en byggnad. Här får du veta hur du gör:

Vi vänder oss i första hand till dig som ar ett en- eller tvåbostadshus och ska göra någon slags byggåtgärd. Om du har frågor ska du alltid vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.

Andra språk/Other Languages