Brå

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Kontaktvägar till Polis och Stödorganisationer

Ring 112 vid akuta ärenden och pågående brott

Ring 114 14 vid övriga ärenden
Ring 114 14 och du kommer till ett talsvar och där
göra följande val:
• 1 = anmälningar
• 2 = tips
• 3 = upplysningar
• 0 = telefonist

Brottsförebyggande Rådets handlingsplan för 2013-2014

Författningens fil: 
Styrdokument kategorisering: 
Planer

Brottsförebyggande rådet i Markaryd

Brottsförebyggande rådets uppgift är att i samverkan med olika samhällsföreträdare och organisationer verka för en minskad brottslighet i vår kommun.

Brottsförebyggande rådet består av representanter från kommunstyrelsen, polisen, brottsofferjouren, utbildnings- och kulturnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Ordförande är Caroline Lindbergh. Vilka mer som sitter i rådet ser du om du klickar på Brå:s medlemmar i högerspalten.

Rådgivande grupper

I kommunen finns även ett antal rådgivande grupper som ger kommunen råd i olika frågor. Grupperna är fast sammansatta - och det finns regler för hur medlemmarna i grupperna utses. Kontakta någon i gruppen om det är något du vill ha framfört.

Klicka på den grupp i vänsterspalten som du vill veta mer om.

Andra språk/Other Languages