Braskamin

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Behövs bygglov för kamin?

Tillhörande Huvudmeny: 
miljö

En anmälan skall göras vid installation av eldstad (braskamin, braskassett, panna, kakelugn etc.) och rökkanal, och särskilt att beakta är att anmälan skall göras INNAN installationen sker.

V.g se bygglov

Vad gäller för att installera en braskamin?

Tillhörande Huvudmeny: 
miljö

Anmälan

Skall enligt Plan- och bygglagen göras mist 3 veckor innan arbetena påbörjas, men tiden kan ofta kortas så att arbetena kan påbörjas så snart bekräftelse av bygganmälan erhållits. I fall då även bygglov krävs är det också ofta möjligt att korta ner tiden så att anmälan kan göras samtidigt som bygglov söks.

Anmälan skall bl a göras då arbetena avser:
Uppförande eller tillbyggnad av en byggnad

Anmälan


Skall enligt Plan- och bygglagen göras mist 3 veckor innan arbetena påbörjas, men tiden kan ofta kortas så att arbetena kan påbörjas så snart bekräftelse av bygganmälan erhållits. I fall då även bygglov krävs är det också ofta möjligt att korta ner tiden så att anmälan  kan göras samtidigt som bygglov söks.

Anmälan skall bl a göras då arbetena avser:

Andra språk/Other Languages