Breda Fordon

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd.

Det finns regler för hur breda, långa, höga och tunga fordon får vara. När det gäller vikt beror gränserna på  fordonets typ av hjulaxlar och axlarnas inbördes avstånd. Begränsningarna är både till för trafiksäkerheten och för att skydda vägen för skador och slitage från felaktig belastning.

Om transporter ändå behöver utföras med fordon som är breda, höga och tunga kan man söka dispens. Se kontaktuppgifter här intill.

Andra språk/Other Languages