Budget

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Alliansens i Markaryd budgetförslag 2015

Efter en period av lokal expansiv politik med stora satsningar bland annat på våra barn och ungdomar i projektet ”Framtidens skola” krävs en större återhållsamhet. Samtidigt finns det stora utmaningar som politiken måste ta sig an. Alliansens budgetförslag innehåller därför såväl satsningar som effektiviseringar. Vi både gasar och bromsar!

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning vänder sig till dig som behöver hjälp med dina ekonomiska problem. Rådgivningen är gratis och vi har tystnadsplikt.

Budgetberedningens förslag till Budget 2014

Igår presenterades budgetberedningens förslag till budget för 2014 och ekonomisk flerårsplan 2015-2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår att anta Alliansens förslag vilket nu går vidare till MBL-förhandling, varefter ärendet kommer till kommunstyrelsen för beslut den 22 oktober. Budgeten klubbas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 28 november.

Budgetberedningens förslag till budget 2013 och EFP 2014-2015

De ekonomiska förutsättningarna för Markaryds kommun är till stor del beroende av den ekonomiska utvecklingen i hela Sverige och av hur statsfinanserna utvecklas..
>> 2012-10-01 Alliansens budgetförslag Slutversion
>> Budgetberedningens förslag till budget 2013 och EFP 2014-2015

Andra språk/Other Languages