Buss

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Busskort för ungdomar

Under hela sommarlovet åker ungdomar buss gratis inom Markaryds kommun med det gula busskortet.

Om du inte har det busskortet kontakta Arne Lindman på 0433-721 03 eller skicka ett mail till arne.lindman@markaryd.se
Beställ i god tid så du hinner få det innan semestrarna börjar.
Annars kan det bli problem med att få fram det.

För mer information läs här

Skolskjuts

Enligt Skollagen 10 kap 32 § har "Elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet."


Andra språk/Other Languages