Bygganmälan

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

När ska anmälan vara inne?

Tillhörande Huvudmeny: 
miljö

Anmälan

Skall enligt Plan- och bygglagen göras mist 3 veckor innan arbetena påbörjas, men tiden kan ofta kortas så att arbetena kan påbörjas så snart bekräftelse av bygganmälan erhållits. I fall då även bygglov krävs är det också ofta möjligt att korta ner tiden så att anmälan kan göras samtidigt som bygglov söks.

Anmälan skall bl a göras då arbetena avser:
Uppförande eller tillbyggnad av en byggnad

Andra språk/Other Languages