Bygglovsansökan

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Bygglov

Bygglov utfärdas av miljö- och byggnadsnämnden. I bygglovsprövningen bedöms den yttre utformningen, placeringen på tomten och användningen av byggnader.

Andra språk/Other Languages