Dagverksamhet

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Social samvaro

På Mellangård i Markaryd och Stig Inn i Strömsnäsbruk finns drop in-verksamhet, som syftar till att skapa social samvaro och aktivering. Här kan förtids- och ålderspensionärer delta i olika aktiviteter som gruppgymnastik, spel, allsång, film, fika med mera.

Ann-Sofie Johansson och Annika Kuusijärvi  är anställda som handledare. Samverkan sker med olika verksamheter inom socialförvaltningen och kommunen samt med olika intresseorganisationer i Markaryds kommun.

Demenssjuksköterska

Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som gör att vissa hjärnfunktioner försämras. 

Dagverksamhet

Målet med dagverksamhet är att upprätthålla kvarvarande funktioner hos personer med demenssjukdom.

Dagverksamheten "Stigen" har sin lokal på Fyrklövern i Strömsnäsbruk.

Boende

Andra språk/Other Languages