Demens

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Demens

Vad är demens?
Demens är latin och betyder "utan själ".
Det är inte detsamma som naturligt åldrande men oftast drabbar det äldre personer.
Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar. Enbart minnesförlust räcker inte för att ställa en demensdiagnos.
Minnesstörningen och ytterligare två av följande symtom måste funnits under minst 6 månader:
- Nedsatt tankeförmåga, klarar inte abstarkt tänkande

Demenssjuksköterska

Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som gör att vissa hjärnfunktioner försämras. 

Dagverksamhet

Målet med dagverksamhet är att upprätthålla kvarvarande funktioner hos personer med demenssjukdom.

Dagverksamheten "Stigen" har sin lokal på Fyrklövern i Strömsnäsbruk.

Boende

Andra språk/Other Languages