Detaljplaner

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Detaljplaner

Samhällsplanering består av långa processer som tar avstamp i allmänhetens intressen som representeras av politiken och staten genom dess olika myndigheter. Dessa intressen och hur kommunen planerar för att möta dem formuleras sedan i flera steg, dvs. kärnan av samhällsplanering. Vissa frågor besvaras tidigt i processen tex. strategiska frågor som samhällsbehov, lokalisering m.m. och vissa frågor besvaras senare i processen tex. bygglovsfrågor som fasadutformning, placering av byggnad m.m.

Andra språk/Other Languages