Energibidrag

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Energibidrag

Bidrag till solvärme i bostäder och bostadsanknutna lägenheter

Staten ger engångsbidrag till installation av solvärmeanläggning i småhus, flerbostadshus och vissa lokaler. Du kan få bidrag till anläggning för tappvarmvatten och/eller uppvärmning

Bidrag ges till projekt påbörjade från och med 1 juni 2000.

Solvärmebidraget är begränsat. Det innebär att bidrag endast ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Andra språk/Other Languages