Energirådgivning

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Spara Energi - och dryga ut hushållskassan

Alla vill ha mer pengar i plånboken. Ett bra sätt är att spara energi i vardagslivet, i din hemmiljö. Enegimyndigheten har tillsammans med Energikontor Sydost, Kommuner, bostadsföreningar och organisationer sammanställt en informationsbroschyr

>> Spara Energi - och dryga ut hushållskassan
 

Energirådgivning

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING

I energipropositionen som antogs i dec. 1997 skall effektivare energianvändning eftersträvas. Dessutom skall vi arbeta för ett ekologiskt samhälle.

Energi- och klimatrådgivningen i Markaryds kommun är ett led för att nå detta mål.

På de här sidorna hittar du information om elförbrukning för olika apparater, råd hur du kan spara energi i ditt hushåll, om olika typer av uppvärmning.
 

Miljö- och boende

Under Miljö- och boende hittar du information om sådant som har med ditt boende och din närmiljö att göra. Hit hör gata, park, bygglov, energirådgivning, miljötillsyn, livsmedelstillsyn,  hälsoskyddsfrågor, avfallshantering, vatten och avlopp, djurhållning, Säkerhet & krisberedskap med mera.

Andra språk/Other Languages