Enskilda Vägar

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Enskilda vägar

Sveriges vägnät består av allmänna och enskilda vägar. Enskilda vägar är vägar som inte stat eller kommun är väghållare för. Det är i stället vägsamfälligheter,  eller enskilda fastighetsägare som har ansvaret för dem.

Bidrag till enskilda vägar

Driftbidrag

Andra språk/Other Languages