Föräldrar

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Föräldraråd

Föräldrarådets uppgifter är dels att kanalisera föräldrarnas uppfattningar och ge föräldrarna inflytande i skolans verksamhet, dels att medverka till att öka föräldraengagemanget. Detta kan t ex ske i form av nolltolerans mot mobbning, rökfri ungdom, barn/elevers hälsa och levnadsvanor, föräldrarna provar på skolmaten, trygghet och studiero i skolan samt påverka trafikmiljön utanför skolan.

Andra språk/Other Languages