Föräldraråd

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Föräldraråd

I skollagen står att vårdnadshavare för barn i förskola och elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Det står också att det på varje enhet ska finnas ett eller flera forum för samråd med barn, elever och föräldrar. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Välkommen till Markaryds kommuns skolwebb

Här har vi samlat information om barnomsorg, till exempel "24sju - barnomsorg på webben" och fritidshem men också om våra förskolor och grundskolor samt vår gymnasieskola (KCM) och vuxenutbildning.

Välkommen till föräldrarådet

Föräldrarådet består av representanter från varje avdelning.

Strutsen
Ordinarie: Heidi Lydig 073-822 71 45 novanhugo@gmail.com
Ersättare: Ida Svantesson idasvantesson91@gmail.com

Andra språk/Other Languages