Författningar

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Lagar mm

Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag.

I Kommunallagen anges gränserna för vad kommunerna får göra, på vilket sätt och för vem. Detta kallas den kommunala kompetensen. I kommunallagen fastställs även vilka uppgifter kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har samt hur kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna ska fungera.

Andra språk/Other Languages