Försäljning

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Försäljning av folköl eller tobak

Folkölsförsäljning
Du som i affärsverksamhet ska sälja folköl till allmänheten ska anmäla detta till socialförvaltningen senast när försäljningen börjar. Du gör det i den kommun där försäljningen sker.
Anmälan om  försäljning av folköl, klass 2

Andra språk/Other Languages