Förslag

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering – samrådsredogörelse

Budgetberedningens förslag till Budget 2014

Igår presenterades budgetberedningens förslag till budget för 2014 och ekonomisk flerårsplan 2015-2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår att anta Alliansens förslag vilket nu går vidare till MBL-förhandling, varefter ärendet kommer till kommunstyrelsen för beslut den 22 oktober. Budgeten klubbas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 28 november.

Andra språk/Other Languages