Förvaltning

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Förvaltningsorganisation

Markaryds kommuns verksamhet är uppdelad på fem förvaltningar - som styrs av kommunstyrelsen och tre nämnder. Således lyder kommunstyrelseförvaltningen och arbetsmarknad- och integrationsförvaltningen under kommunstyrelsen, socialförvaltningen under socialnämnden, utbildnings- och kulturförvaltningen under utbildnings- och kulturnämnden samt tekniska förvaltningen under miljö- och byggnadsnämnden.

Ekonomisk information

De övergripande ekonomifrågorna hanteras av Ekonomiavdelningen som är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Verksamheten omfattar ekonomiadministration och finansiering. I ekonomifrågor arbetar ekonomienhetens personal som konsulter till kommunens förvaltningar.

Utbildnings- och kulturförvaltningen

Välkommen till utbildnings- och kulturförvaltningen

Utbildnings- och kulturförvaltningen ansvarar för ledning, administration, ekonomi och utveckling inom förskola, skola och kultur. Vänd dig till oss i allmänna frågor som rör dessa områden.

Adress:

Markaryds kommun
Utbildnings- och kulturförvaltningen
Box 74
285 34 Markaryd

Andra språk/Other Languages