Förvaltningschefer

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Förvaltningsorganisation

Markaryds kommuns verksamhet är uppdelad på fem förvaltningar - som styrs av kommunstyrelsen och tre nämnder. Således lyder kommunstyrelseförvaltningen och arbetsmarknad- och integrationsförvaltningen under kommunstyrelsen, socialförvaltningen under socialnämnden, utbildnings- och kulturförvaltningen under utbildnings- och kulturnämnden samt tekniska förvaltningen under miljö- och byggnadsnämnden.

Andra språk/Other Languages