Gas

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Brandfarlig vara

Brandfarliga varor

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 ⁰C och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan, vätgas, dimetyleter, ammoniak och acetylen.

Brandfarliga vätskor

Andra språk/Other Languages