Gode Män

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

God Man! Du behövs

Vill du göra en meningsfull insats för att hjälpa yngre eller äldre som av olika anledningar behöver stöd för att klara sin vardag?

Då ska du anmäla dig som GOD MAN!
Du behövs, nu!

Välkommen med din anmälan per telefon 0433-722 01, e-post: overformyndaren@markaryd.se eller via vanligt brev till adressen nedan.

Överförmyndaren
Markaryds kommun
Box 74
285 22 Markaryd

Överförmyndare

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Markaryds kommun finns en överförmyndare. Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Andra språk/Other Languages