Hemspråksundervisning

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Modersmålsundervisning, nationella minoritetsspråk, studiehandledning och modersmålsstöd

Modersmålsundervisning

Elever kan få modersmålsundervisning om språket används dagligen i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. Undervisningen är frivillig och kostnadsfri. Det samma gäller för dig som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska.

Andra språk/Other Languages