Inbrott

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Markaryd kommun, polis och näringsliv kraftsamlar för ökad trygghet

Efter den senaste tidens rån, snatterier och allmänna oro träffades kommunledningen, länspolisledningen samt representanter för handel och övrigt näringsliv på måndagseftermiddagen.

Som resultat av mötet kraftsamlar nu Polisen, Markaryds kommun och näringslivet för att komma till rätta med problematiken.

Markaryds kommuns insatser för att motverka otryggheten i Strömsnäsbruk

Markaryds kommun tar nu ett samlat grepp, tillsammans med polismyndigheten i Kronobergs Län, för att motverka den ökade otryggheten i kommunen.

Kontaktvägar till Polis och Stödorganisationer

Ring 112 vid akuta ärenden och pågående brott

Ring 114 14 vid övriga ärenden
Ring 114 14 och du kommer till ett talsvar och där
göra följande val:
• 1 = anmälningar
• 2 = tips
• 3 = upplysningar
• 0 = telefonist

Andra språk/Other Languages