Inflytande

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Elevinflytande

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Hur kan jag påverka?

Det finns många olika sätt att påverka. Du kan rösta i allmänna val, du kan gå med i ett politiskt parti eller i en intresseorganisation, du kan delta i debatter, du kan demonstrera, du kan underteckna upprop, du kan skriva insändare, du kan överklaga beslut, du kan arrangera möten osv.

Andra språk/Other Languages