Inköp

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Upphandlingar

Markaryds kommuns centrala inköpsfunktion handhas av kommunledningskontorets ekonomienhet. Samverkan skall ske så långt det är möjligt inom Markaryds kommun för att uppnå samordningsvinster. När det bedöms lämpligt deltar Marakryds kommun i samordande upphandlingar som anordnas av: Inköpssamverkan Kronoberg, SKL Kommentus Inköpscentral och Kammarkollegiet.
 

Aktuella upphandlingar:

Hemtjänst

Du som inte klarar av hushållets skötsel eller din personliga omvårdnad på egen hand, kan efter prövning få hjälp i hemmet. Hjälpen kan bestå av städning, tvätt, personlig hygien, av- och påklädnad, inköp, måltider, aktivering, träning eller något annat, som ingår i det dagliga livet.

Andra språk/Other Languages