Jämförelse

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Kvalitetssystem

Kommunfullmäktige har antagit en plan för det kommunövergripande kvalitetsarbetet. Utifrån planen har de fyra förvaltningarna i kommunen tagit fram beskivningar för respektive förvaltnings kvalitetssystem.

Planen och beskrivningarna hittar du här nedanför.

Kommunövergripande kvalitetsplan

Andra språk/Other Languages