Journal

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Sammanhållen journal

Den du söker sjukvård hos kan se uppgifter om dig i journaler på andra vårdställen du besökt.

Detta kallas sammanhållen journalföring.

Du har rätt att säga nej till detta.

Du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska synas på andra vårdställen.

Du kan bara spärra uppgifter som gäller dig.

För att spärra uppgifter kontaktar du det vårdstället du besökte och talar om vad du vill.

Andra språk/Other Languages