Kkik

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Sedan 2007 har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med ett ständigt ökande antal kommuner, däribland Markaryd, årligen tagit fram ett 40-tal mått som ur ett medborgarperspektiv speglar kvaliteten i kommunerna. Resultaten från det gågna året presenteras i januari varje år. 2012 deltog 200 kommuner i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Kommunens kvalitet i korthet 2009

Under 2009 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med 69 kommuner, däribland Markaryd, tagit fram ett 40-tal mått som ur ett medborgarperspektiv speglar kvaliteten i kommunerna. Tillsammans har kommunerna som ingår i undersökningen mer än 1,85 miljoner invånare.

Andra språk/Other Languages