Kommunstyrelsen

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

KS 12 april 2016

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 12 april:
 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, kommunens ”regering"

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen och håller uppsikt över de andra nämndernas verksamhet. Genom sin ledande och samordnande roll kan kommunstyrelsen sägas vara något av en kommunal regering. Ansvaret för att bereda fullmäktiges ärenden ger kommunstyrelsen möjlighet att avgöra den tidsmässiga prioriteringen av ett ärende. Styrelsen kan också få avgöra i vilken ordning fullmäktiges beslutade projekt ska genomföras.

Val 2014
 

 

 

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen

kfs-nummer: 
2009:23
Styrdokument kategorisering: 
Planer

Andra språk/Other Languages