Livsmedelstillsyn

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Livsmedel

Miljö- och byggenheten inspekterar att företagen som hanterar livsmedel följer gällande livsmedelslagstiftning.

Registrering
Alla restauranger, caféer, mataffärer och övriga som hanterar livsmedel måste anmäla sin anläggning till kommunen så att en registrering görs.
Ett godkännande behövs bara om företaget handskas med animaliska livsmedel, till exempel mejeri eller slakteri.

Kontroll

Miljö- och boende

Under Miljö- och boende hittar du information om sådant som har med ditt boende och din närmiljö att göra. Hit hör gata, park, bygglov, energirådgivning, miljötillsyn, livsmedelstillsyn,  hälsoskyddsfrågor, avfallshantering, vatten och avlopp, djurhållning, Säkerhet & krisberedskap med mera.

Andra språk/Other Languages