MAS

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården som bedrivs inom socialnämndens ansvarsområde.

 

MAS ansvarar för att utarbeta riktlinjer och rutiner samt kontrollerar att dessa följs och är kända i verksamheten. MAS följer också upp vad som händer i verksamheten och redovisar detta i socialnämnden.

 

Praktiskt innebär ansvaret bland annat att MAS ansvarar för att skriva rutiner och instruktioner för:

Andra språk/Other Languages