Matematik

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Specialpedagogisk kompetens

I Centrala Elevhälsan är vi fyra specialpedagoger som är verksamma i huvudsak inom områdena matematik, läs- och skrivutveckling, tal och språk samt riktat mot förskolan.
Vi arbetar på uppdrag från elevernas hemskolor, allt från förskola till gymnasium.

Vår målsättning är att barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande.

Andra språk/Other Languages