Orter

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Ortnamn (m.m.) i Markaryds kommun

”Det är önskvärt att ortnamnsforskningens resultat i ännu högre grad görs tillgängliga för en bredare läsekrets”Thorsten Andersson, professor och namnforskare i Uppsala.

Ortnamnen är en del av bygdens historia.

Andra språk/Other Languages