Överförmyndare

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Intresseanmälan för uppdrag som god man

Tillhörande Förvaltning: 
Kommunstyrelsens förvaltning
Tillhörande Huvudmeny: 
om-kommunen

Begäran om entledigande

Tillhörande Förvaltning: 
Kommunstyrelsens förvaltning
Tillhörande Huvudmeny: 
om-kommunen

Ansökan om samtycke till omplacering

Tillhörande Förvaltning: 
Kommunstyrelsens förvaltning
Tillhörande Huvudmeny: 
om-kommunen

Anmälan om behov av god man

Tillhörande Förvaltning: 
Kommunstyrelsens förvaltning
Tillhörande Huvudmeny: 
om-kommunen

Årsräkning/Sluträkning

Tillhörande Förvaltning: 
Kommunstyrelsens förvaltning
Tillhörande Huvudmeny: 
om-kommunen

God man för ensamkommande barn

Information redovisning ensamkommande Markaryd
Nya arvodesregler från 1 juli 2016

Överförmyndare

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Markaryds kommun finns en överförmyndare. Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Andra språk/Other Languages