Personligt Ombud

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Personliga ombud

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan behöva stöd och hjälp från olika organisationer för att leva ett själständigt liv. Genom samverkan mellan Kronobergs åtta kommuner, Landstinget och Försäkringskassan finns servicen personliga ombud som bland annat kan hjälpa och stötta dig vid kontakt med myndigheter.

Funktionsnedsättning

Målet för vår omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) är att den ska vara av god kvalitet och ge den enskilde möjlighet att leva som andra medborgare.

OF är till för dig som har rätt till hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller Socialtjänstlagen, SoL.

Du kan ha en nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Andra språk/Other Languages