Personuppgiftslagen

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

(PUL) Personuppgiftslagen

Den 24 oktober 1998 trädde en ny lag i kraft, personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PUL. Samtidigt upphörde datalagen från 1973. I anledning av den nya lagstiftningen vill jag lämna följande kortfattade upplysningar.

Personuppgiftslagen - syfte mm 

 

Syftet med den nya lagen är att hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen bygger på ett EG-direktiv.

 

Andra språk/Other Languages